prosjektoppgaven

Innledning: Utkast til rein innledning, problemstilling osv:

I begynnelsen av praksisperioden, andre semester på PPU-studiet, fikk vi i oppgave å sette oss fore en problemstilling som vi ville jobbe utfra i praksisperioden. Allerede å førpraksismøtet fikk vi vite at vår praksisveileder hadde en relativt utradisjonell undervisningsmetodikk. Hun baserte sin metode på Liv Soulères læringssyn. Vi var svært glade for å ha havnet i så gode hender etter en vanskelig første praksisperiode.

Det skulle bli spennende å følge en veileder som i stor grad arbeidet for og med elevautonomi.

Vi ønsket å vektlegge autentisk tekst i undervisningsoppleggene våre, for å skape en nærhet til stoffet og for å gi elevene en opplevelse av noe ekte.

 

[IB1] Elevevaluering, avslutning

Etter undervisningsopplegget med bruk av musikk som autentisk tekst, ba vi elevene om å evaluere egen arbeidsinnsats og utbytte av opplegget. I tillegg ba vi om en kommentar om oppgaven i seg selv. Det viste seg at de fleste elevene syntes at opplegget var svært spennende. De satte pris på å jobbe med noe nytt og spennende, og syntes til og med at oppgavene var morsomme. Noen av elevene sa at de fikk større forståelse av språket gjennom å lese en mer ”ungdommelig” form for fransk dagligtale, som kanskje lignet deres egen uttrykksmåte mer enn boken. De fikk også en tilnærming til fransk kultur og politikk som er ganske annerledes enn det som uttrykkes i media og lærebøker.

I det store og hele var de fleste elevene fornøyde med prosjektet.  For vår egen del må vi jo også si at responsen gikk over all forventning. Elevene som før hadde sagt de ikke kunne si noe på fransk, gikk rundt og sang franske sangtekster.

 

Reklamer

Legg til kommentar mai 8, 2008 gusken

génération francaise 6

Bruk av autentisk tekst i undervisningen

 

Tema for undervisning: Musikk

 

Génération française 6”

Prosjekt av CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias) i samarbeid med le Burau Export de la Musique Française et la Direction de la Coopération Culturelle et du Français (ministère des Affairs Etrangères eet Européennes)

 

Serien ”Génération Française” har siden 1992 satt sammen musikk, med et dobbelt motiv. De ønsker å presentere aktuelle franske og frankofone artister, og å invitere fransklærere verden over til å bruke moderne sang og musikk i undervisningen.

Materialet består av en CD med 21 sanger fra ulike musikksjangrer, et hefte med informasjon om de ulike artistene, samt en ”livret pédagogique” med forslag til oppgaver knyttet til musikken. Utvalget viser en stor diversitet, og tilbyr noe for enhver musikksmak. Oppgavene som er laget til musikken  foreslår en rekke veier å gå i forhold til de ulike  sangene, med forslag til nivåinndeling. Læring og bruk er knyttet direkte til en estetisk opplevelse. Dette skal virke motiverende og bidra til å vekke elevenes nysgjerrighet for kulturell diversitet og kunstnernes verk, både hos elever og hos lærer.

 

Bruksmåte:

Det pedagogiske opplegget knyttet til musikken tar utgangspunkt i musikken i seg selv. Sang introduserer et ikke-lingvistisk univers i klasserommet: musikken.

 

Tekstforståelsen kommer i annen rekke. Den spiller en sekundær rolle i forhold til den lingvistiske læringen. (?) Ved å lære språk gjennom sang, kan man oppdage nye ord og uttrykk, og kan det gi en større glede ved læring. Gjennom sangene får man inntrykk av skriftlige og språklige utrykk, et godt utgangspunkt for oppgaver og en åpning mot verden. Gleden ved å lytte er også en viktig fordel.

Motivet er å vekke interesse og nysgjerrighet hos elevene. Man ønsker å skape en forbindelse mellom elevene og musikken..

Språklig nivå

I det pedagogiske opplegget finner vi en nivåinndeling:

Débutant, élémentaire, intermédiaire, avance, perfectionnement

Disse nivåene korresponderer med Cadre Européen de Référence.

 

Hvorfor valgte vi dette opplegget?

Klassen vi hadde sammen, hadde kommet til kapittelet ”La culture”. Boken fokuserer i stor grad på kultur i betydningen klassisk musikk og kunst. Det opplevdes som om elevene følte seg fremmedgjorte i forhold til temaet, fordi de fleste ikke har noe spesielt forhold til denne typen kultur. Vi ønsket å visse elevene at kulturbegrepet ikke trenger å være så fremmed for dem. Vi tok derfor inn i klasserommet den samme type musikk som de selv hører på, pop, rap osv, bare at tekstene selvfølgelig var franske. Dette for å vise at de selv har et nært forhold til kultur og at denne form for kultur er like interessant og lærerik som andre former.

 

I det pedagogiske opplegget finner vi en rekke måter å legge frem stoffet på. Oppgaven og metodene er svært varierte og ganske forskjellige fra de vanlig ”lærebokoppgavene” som elevene er vant til.

Oppgavene knyttes til tema for musikken og sangens tema. Eksempel Emilie Simons sang ”Fleur de saison”, hadde oppgaver som omhandler blomster og ulike årstider. Oppgavene fokuserer også på språklige uttrykk samt spør om elevenes forhold til artistens utsagn i teksten. Hver enkelt sang har oppgaver relatert til musikk og artist og er derfor ikke fremmedgjorte fra, men relevante i forhold til tema.

 

Hva vi gjorde :

Vi valgte ut fire sanger med oppgaver som passet for elevenes språklige nivå. vi spilte av de fire sangene i klasserommet imens elevene kunne lese tekstene på utdelte ark. Etter vi hadde spilt alle sangene, valgte elevene en sang som de ville jobbe videre med. De fikk i oppgave å stryke under alle ordene de forsto i teksten, og forsøke å forstå hva teksten handlet om. Etterpå satte de seg sammen i grupper og snakket om teksten, og sammenlignet ord de hadde forstått. Etterpå fikk de utdelt oppgaver som handlet om sangen de hadde valgt.

2 kommentarer april 11, 2008 gusken

Første dag i prasis på videregående

I morgen blir en stor dag….

Det blir jammen spennende å se hvordan ting er i den videregående verden.

Jeg er litt nervøs. Heldigvis skal jeg være i par med Beritanna

1 kommentar februar 3, 2008 gusken

  • Blog Stats

    • 190 hits
  •